Speciální ZŠ a Speciální MŠ p. o.

Aktivita v regionu

Speciální základní školy

Zaměření

všestranně pomáhat mentálně postiženým dětem, mládeži, dospělým žijícím v rodinách i ústavech; pomáhat rodinám těchto postižených; poskytovat svým členům příležitost ke sdružování, předávání zkušeností, vzájemné pomoci a podpoře; napomáhat při zlepšování základních životních podmínek postižených v oblasti výchovně vzdělávací, sociální a pracovní přípravy pro jejich přiměřené uplatnění

Specializace

žáci v širokém spektru mentální retardace, sociálního znevýhodnění a děti vyžadující zvláštní péči. Základy vzdělání získávají žáci se středním a středně těžkým mentálním postižením, dále žáci s kombinovanými vadami a autismem.

Best practice

www.spmpdomecek.webnode.cz

IČO65082133
SídloU Zámečku 352
Děčín
405 02
Webová stránkawww.specdcbynov.cz
Kontaktní osobaMgr. Roman Stružický
Telefon+420 773032890
Emailskola@specdcbynov.cz