Legislativa upravující zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Těžiště platné legislativy se nachází v ustanoveních zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a v prováděcí vyhlášce č. 518/2004 Sb. v aktuálním znění. Přehled norem, pravidel i v ostatních souvisejících oblastech najdete na stránkách AZZP ČR v sekci Legislativa.