Základní škola a praktická škola Arkadie, o.p.s.

Aktivita v regionu

Speciální střední školy

Zaměření

Jednoleté denní studium poskytuje přípravu zaměřenou na výkon jednoduchých činností, zejména v chráněném prostředí. Vzhledem ke speciálně vzdělávacím potřebám žáků je výuka organizována tak, aby odpovídala individuálním schopnostem a možnostem žáků. Praktická škola dvouletá je určena žákům s lehčím stupněm zdravotního postižení a žákům se souběhem vad, kteří ukončili povinnou školní docházku převážně v Základní škole praktické, v nižším než devátém ročníku základní školy a v odůvodněných případech v devátém ročníku základní školy.

Specializace

žáci s těžším zdravotním postižením, zejména mentálním, žáci se souběhem vad

IČO26540495
SídloŠkolní 349/2
Teplice
415 01
Webová stránkawww.arkadie.cz
Kontaktní osobaMgr. Ivan Růžička
Telefon+420 417577774
Emailruzicka@arkadie.cz