Možnosti spolupráce

Jedinou státní institucí zabývající se plošnou podporou pracovního uplatnění OZP je Úřad práce ČR, jehož pobočky však po reorganizaci v roce 2011 nejsou schopny kapacitně pomáhat zejména zaměstnavatelům, kteří jsou ze zákona nebo z vlastní společenské odpovědnosti připraveni zaměstnat zdravotně postižené osoby – chybí jim však právě odborné know-how a zkušenosti.

Naproti tomu působí v ČR desítky organizací, které se na tuto oblast specializují – vesměs nestátních organizací, agentur, zaměstnavatelů, kteří vám mohou pomoci z pozice svých znalostí a zkušeností.

Spolupráce může být jednorázová i trvalá, formální i neformální.

Kdo je kdo

V katalogu „Kdo je kdo“ najdete pilotní verzi ověřených kontaktů na potenciální partnery s členěním podle regionu, zaměření s uvedením kontaktů a adres.

Tento informační a navigační materiál nabízí pomoc všem, kteří začínají vnímat podporu zaměstnávání znevýhodněných jako výraz společenské odpovědnosti – součásti podnikatelské a občanské kultury. Jeho využitím mohou přispět k tomu, aby vznikala skutečná pracovní místa OZP jako součást trhu práce na základě využití příkladů, postupů a inspirace ke sdílení dobré praxe podniků i jednotlivců, kteří prokázali, že mohou konkrétně pomoci nediskriminačnímu a rovnoprávnému zapojení OZP do práce i do života.

Krizový management ve firmách

Analýza rizik, hrozeb a zranitelnosti zaměstnavatelů OZP z pohledu odlišností od běžných zaměstnavatelů.

Zpráva z projektu

Pilotní ověření metod pro výzkum adekvátnosti financování zaměstnavatelů zdravotně postižených z rozpočtu ČR

Různé světy – stejný cíl

Život a práce se zdravotním postižením

Mezinárodní konference v Praze

Mezinárodní konference zaměřená na klíčové články systému podpory zaměstnávání OZP

Druhý E-book

Druhý kulatý stůl, tentokrát na téma "Aktuální trendy a řízení integračního sociálního podniku a družstva"

První E-book

První kulatý stůl na téma „Inovativní trendy řízení sociálních podniků a družstev“