Základní škola a Střední škola, p.o.

Aktivita v regionu

Speciální základní školy

Zaměření

Škola využívá multismyslovou místnost Snoezelen.

Specializace

žáci s mentálním, tělesným, zrakovým, sluchovým postižením, žáci s autismem

IČO63125382
SídloJana Palacha 1534
Most
436 01
Webová stránkawww.specmo.cz
Kontaktní osobaMgr. Hana Slapničková
Telefon+420 476700000
Emailvedeni@specmo.cz