Zařízení zdravotní rehabilitace, podporující pracovní rehabilitaci