Pilotní ověření metod pro výzkum adekvátnosti financování zaměstnavatelů zdravotně postižených z rozpočtu ČR

Ve spolupráci s AZZP ČR provedli zástupci VŠE v Praze pilotní šetření na vzorku 23 ZZP, jehož cílem bylo identifikovat možné společné charakteristiky, na jejichž základě by bylo možné vytvořit metodologii pro identifikaci skutečné struktury ZZP na tzv. „chráněném“ trhu práce a ověřit optimálné skupinu jejich potřeb dle tého typologie. Jak vyplývá z přiložené zprávy, skupina zaměstnavatelů na „chráněném“ trhu práce je natolik nehomogenní, že pouze na základě vybraného vzorku v rámci pilotního šetření není možné metodologii vytvořit.

Zpráva