Studie na téma východiska z krize zaměstnavatelů OZP ve světle zkušeností s pandemií Covid-19, nekompenzovaného zvyšování minimální mzdy a nastupující energetickou krizí

V letošním roce jsme zpracovali studii na výše uvedené téma. Obsahem studie byl průzkum mezi zaměstnavateli, jeho vyhodnocení, zpracování výsledků, projednání v rámci dvou fokusních skupin expertů a externí evaluace.

Cílem této aktivity bylo zjistit, jaký vliv a dopad měla opatření vlády vydávaná z důvodu pandemie COVID-19 spolu s nekompenzovaným navyšováním minimální mzdy, následnou energetickou krizí a dalšími faktory působícími na trh práce na podmínky, režimy práce a provozu zaměstnavatelů, zaměstnávajících více než 50 % OZP, vyžadujících specifický, často individuální přístup. Do jaké míry ovlivnila krize negativně i pozitivně podnikatelský rozvoj a konkurenceschopnost těchto firem.

Metodologie

Evaluace