Ministerstvo práce a sociálních věcí

Fond dalšího vzdělávání

Nadace ČEZ

Český svaz stavebních inženýrů

Česká spořitelna

Tichý svět

AV Institut, s.r.o.

GTH catering a.s.

McDonald’s ČR spol. s r. o.