Fond dalšího vzdělávání

Aktivita v regionu

Ukončené projekty ESF zaměřené na integraci OZP v regionu

Zaměření

podpora vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením, také pro motivaci zaměstnavatelů k aplikování větší společenské zodpovědnosti vůči OZP/OZZ. Příprava dlouhodobě nezaměstnaných lidí v regionech (v místech s vyšší nezaměstnaností) na nové pracovní uplatnění, cílem bylo zvýšit šance dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných klientů ÚP na jejich uplatnění/návrat na trh práce skrze zvýšení úrovně jejich socioekonomických kompetencí před potencionálními zaměstnavateli

Specializace

osoby s mentálním postižením a osoby s tělesným postižením

IČO405698
SídloNa Maninách 876/7
Praha
170 00
Webová stránkafdv.mpsv.cz
Kontaktní osobaAneta Sluková
Mgr. Michaela Svobodová
Aneta Ježová
Telefon+420 277277070
+420 606471440
+420 277277070
Emailaneta.slukova@fdv.mpsv.cz
michaela.svobodova@fdv.mpsv.cz
aneta.jezova@fdv.mpsv.cz