Ministerstvo práce a sociálních věcí

Aktivita v regionu

Ukončené projekty ESF zaměřené na integraci OZP v regionu

Zaměření

cílem je zajistit co nejvyšší míru efektivní pomoci jednotlivých institucí, zejména úřadů práce při začleňování OZP na trh práce, cílem je zásadní změna systému posuzování zdrav. stavu OZP lékařskou posudkovou službou a pracovišti ÚP ČR z negativní na pozitivní rekomandaci, využití zbytkového potenciálu OZP a také podpora rozvoje pracovní rehabilitace

Specializace

osoby s mentálním postižením a osoby s tělesným postižením

IČO551023
SídloNa Poříčním právu 1
Praha
128 01
Webová stránkawww.mpsv.cz
Kontaktní osobaGabriela Kaňková
Michaela Navrátilová
Telefon+420 221923619
+420 221923249
Emailgabriela.kankova@mpsv.cz
michaela.navratilova@mpsv.cz