Základní škola praktická (ZŠP) v Třeboni a Rapšachu

Aktivita v regionu

Speciální základní školy

Zaměření

Škola patří mezi školská zařízení poskytující výchovu a vzdělávání především dětem s lehkým mentálním postižením, které potřebují individuální přístup a vhodnou podporu pro rozvoj svých vědomostí, schopností i sociálních dovedností,  dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Specializace

Služby aktuálně využívá bezmála 40 klientů z celého Jihočeského kraje ve věku od 1 – do 26 let s těžkým kombinovaným postižením (mentální, smyslové a tělesné) a s poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením.

IČO70946981
SídloRašpach 193
Rašpach
378 07
Webová stránkawww.zsptrebon.cz
Kontaktní osobaMgr.Michael Vališ
Telefon+420 725867244
+420 384724767
Emailzsptrebon@seznam.cz