Základní škola Kaňka o.p.s.

Aktivita v regionu

Specializovaná centra VŠ poskytující podporu OZP studentům

Zaměření

Škola poskytuje vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Obsah, formy a metody vzdělávání odpovídají vzdělávacím potřebám těchto žáků. Hlavním a nejdůležitějším cílem školy je připravit každého žáka na integraci do běžné společnosti s ohledem na individuální zvláštnosti jednotlivých osobností.

Specializace

Sociální služba osobní asistence je určena výhradně dětem, mládeži a mladým dospělým s postižením ve věku od 7 do 26 let. Jde o klienty z Tábora a okolí, s mentálním, tělesným, smyslovým nebo kombinovaným postižením. Jedná se o klienty, kteří navštěvují Základní školu a Mateřskou školu Kaňka o.p.s. včetně všech aktivit, které škola pořádá, včetně aktivit Kaňky o.s.

IČO28090080
SídloHelsinská 2731
Tábor
390 05
Webová stránkawww.kanka.info
Kontaktní osobaMgr. Regina Merxbauerová
Telefon+420 734573989
Emailmerxbauerova@kanka.info