Základní škola praktická, Základní škola speciální a Mateřská škola Kladno

Aktivita v regionu

Speciální základní školy

Zaměření

Škola zajišťuje vzdělání pro děti se souběžným postižením více vadami: lehká, středně těžká a těžká mentální retardace spojená s tělesnou, zrakovou, sluchovou nebo řečovou vadou, děti s autismem.

IČO61894516
SídloPařížská 2192
Kladno
272 01
Webová stránkawww.koralekkladno.cz
Kontaktní osobaMgr. Semančíková Taťána
Telefon+420 606077055
Emailtatana.semancikova@koralekkladno.cz