Rekvalifikační kurz v oboru kuchařské práce (pro sluchově postižené)

Aktivita v regionu

Ukončené projekty ESF zaměřené na integraci OZP v regionu