Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami – UJEP

Aktivita v regionu

Specializovaná centra VŠ poskytující podporu OZP studentům

Zaměření

specializované celouniverzitní pracoviště garantující odbornou podporu studentům se specifickými potřebami — těm, kteří vzhledem k vrozené nebo získané povaze zdravotního stavu vyžadují modifikaci studijních podmínek, zpřístupnění studijních materiálů, odstranění fyzických překážek, popř. jiné zvláštní úpravy prostor univerzity za účelem úspěšného průběhu a ukončení studia.

Specializace

podpora studentů se zrakovým, sluchovým, pohybovým postižením, se specifickou poruchou učení, s psychickou poruchou a studentů socioekonomicky znevýhodněných

Best practice

www.vdv.cz/programy/fond-vzdelani

IČO44555601
SídloPasteurova 3544/1
Ústí nad Labem
400 96
Webová stránkawww.bezbarier.ujep.cz
Kontaktní osobaMgr. Lucie Vinterová, DiS.
Telefon+420 475283812
+420 702202477
Emaillucie.vinterova@ujep.cz