Dětský domov, ZŠ a střední škola Duchcov

Aktivita v regionu

Speciální střední školy

Zaměření

poskytuje střední vzdělání, je určena pro žáky s mentálním postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole, základní škole praktické či základní škole speciální; Vzdělávání probíhá podle vzdělávacího programu Praktická škola dvouletá a Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Specializace

žáci s mentálním postižením

IČO61515582
SídloŠkolní 1
Duchcov
419 01
Webová stránkawww.ddzsduchcov.cz
Kontaktní osobaMgr. Blanka Stádníková
Telefon+420 417835324
Emailsekretariat@ddzsduchcov.cz