DOZP Osek

Aktivita v regionu

Ústavní zařízení sociálních služeb podporující pracovní začlenění OZP

Zaměření

Organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb dospělým osobám, které jsou posouzeny jako plně invalidní.

Specializace

Poskytované služby jsou určeny osobám od 18 let věku mužského pohlaví s mentálním postižením, případně i s přidruženými kombinovanými vadami.

Best practice

Klienti jsou zaměstnáváni v sociálním podniku Pražírna Drahonice, www.prazirnadrahonice.cz

IČO70871795
SídloOsek 1
Osek
386 01
Webová stránkawww.domovosek.cz
Kontaktní osobaMgr. Jan Hájek
Telefon+420 383411016
Emailhajek@dozp-osek.cz