ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.

Aktivita v regionu

Ústavní zařízení sociálních služeb podporující pracovní začlenění OZP

Zaměření

Centrum ARPIDA poskytuje komplexní koordinovanou podporu v duchu uceleného systému rehabilitace (prostředky léčebné, sociální, pedagogické a pracovní) osobám s tělesným a kombinovaným postižením. Zajišťuje tak odbornou činnost detekční, diagnostickou, terapeutickou, rehabilitační, respitní, výchovně vzdělávací, zájmovou, poradenskou, metodickou, posudkovou a preventivní, včetně tzv. rané péče (podpory).

IČO65053079
SídloU Hvízdala 1402/9
České Budějovice
370 11
Webová stránkawww.arpida.cz/navazna-podpora/zamestnani
Kontaktní osobaMgr. Jan Šesták, Ph.D.
Telefon+420 385777072
Emailsestakj@arpida.cz