Masarykova univerzita

Univerzita Hradec Králové – středisko Augustin

Pyramida Ostravská univerzita v Ostravě

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně