Poradenské a kariérní centrum Slezská univerzita v Opavě

Aktivita v regionu

Specializovaná centra VŠ poskytující podporu OZP studentům

Zaměření

Cílem je vytvořit rovné podmínky pro studium a zmenšit sociální bariéry v přístupu k vysokoškolskému vzdělání studentům se speciálními potřebami a zdravotním postižením.

Specializace

Poradenství a služby jsou určeny studentům s tělesným postižením, zrakovým, sluchovým, s poruchami řeči, s kombinovaným postižením, se specifickými poruchami učení a chování.

IČO47813059
SídloOlbrichova 625/25
Opava
746 01
Webová stránkawww.slu.cz/slu/cz/poradenska-centra/akademicka-poradna/poradenstvi-pro-studenty-se-specifickymi-potrebami
Kontaktní osobaMgr. Petr Rypl
Telefon+420 553684813
Emailpetr.rypl@slu.cz