KOVO Děčín s. r. o.

1.SDZP družstvo

Speciální ZŠ a Speciální MŠ p. o.

Slunečnice o.s.

Obecně prospěšná společnost Jurta o. p. s.

Agentura Osmý den o. p. s.

Agentura Osmý den o. p. s.