Pestrá společnost o.p.s.

Tamtamy o.p.s.

AV Institut s.r.o.

Nové horizonty s.r.o.

OZP Akademie z.ú.

Středisko handicapovaných studentů při VŠE v Praze

Programu Škola bez bariér na MUP