Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí

Aktivita v regionu

Speciální střední školy

Zaměření

V praktické škola je kladen důraz nejen na prohloubení a rozšíření vědomostí získaných v průběhu plnění povinné školní docházky, ale především na osvojení manuálních dovedností perspektivně využitelných v profesním i osobním životě a získání kladného vztahu k práci.

Specializace

žáci s těžkým zdravotním postižením, zejména s těžkým stupněm mentálního postižení, žákům s postižením více vadami a s diagnózou autismus

IČO70831432
SídloPoštovní 1663/3
Velké Meziříčí
594 01
Webová stránkawww.zsspecialnivm.cz
Kontaktní osobaMgr. Josef Prokop
Telefon+420 566781950
Emailinfo@zsspecialnivm.cz