Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Liberci

Aktivita v regionu

Ukončené projekty ESF zaměřené na integraci OZP v regionu

Zaměření

Projekt Lepší život – Cílovou skupinou projektu jsou osoby dlouhodobě nezaměstnané se zdravotním postižením nebo zdravotním omezením, pro které je charakteristické sociální vyloučení a tedy ztížená možnost zapojení se do pracovního procesu. Tato skupina osob je poměrně početná a nadále narůstá (V současné době se jedná o více než 1/5 osob z celkového počtu dlouhodobě nezaměstnaných osob v Libereckém kraji). Zájemci o zaměstnání evidovaní na úřadech práce v Libereckém kraji. Jde o skupinu osob se zdravotním postižením či omezením, osoby se základním a vyšším vzděláním.

Specializace

Dlouhodobě nezaměstnané osoby se zdravotním postižením

IČO24750883
SídloDr. Milady Horákové 580/7
Liberec
460 01
Webová stránkawww.uradprace.cz/liberec
Kontaktní osobaMgr. Dagmar Otradovská

Telefon+420 95013257
Emaildagmar.otradovska@lb.mpsv.cz