Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Aktivita v regionu

Ukončené projekty VK MŠMT v regionu

Zaměření

V rámci programového období 2007 – 2013, byla UJEP úspěšná především při schvalování projektů v rámci Operačních programech Vzdělání a konkurenceschopnost (45 projektů) viz. Dokument

Specializace

podpora studentů se zrakovým, sluchovým, pohybovým postižením, se specifickou poruchou učení, s psychickou poruchou a studentů socioekonomicky znevýhodněných

Best practice

http://www.ujep.cz/userfiles/file/projektova_cinnost/Prehled%20ukoncenych%20projektu%20UJEP%20k%201_%2012_%202015.pdf

IČO44555601
SídloPasteurova 3544/1
Ústí nad Labem
400 96
Webová stránkawww.ujep.cz
Kontaktní osobaBc. Filip Brodský
Telefon+420 475286364
Emailfilip.brodsky@ujep.cz