projekt Pregnet

Aktivita v regionu

Jiné zajímavé

Zaměření

účelem projektu je zvýšit šance zdravotně postižením a jejich uplatnění na trhu práce, poskytování ergodiagnostiky a ergodiagnostická pracoviště

IČO
Sídlo
Webová stránkadocplayer.cz/1257990-Zpravodaj-projektu-pregnet.html
Kontaktní osoba
Telefon
Email