PRECIOSA a.s.

Aktivita v regionu

Příklady zaměstnavatelů podporujících integraci OZP nepřímo

Zaměření

Nadační fond Preciosa, Výrobce skla a skleněných výrobků, Fond zdraví a prevence: Správce fondu: Ing. Stanislav Vohlídal- přispívá na vybavení nemocnic a léčebných zařízení, na zlepšení podmínek zdravotně postižených a na preventivní zdravotní péči. Podporovány jsou také projekty, které umožňují aktivní zapojení nemocných a zdravotně postižených do běžného života.
Fond pro zaměstnance Ve spolupráci s odbory a také s Nadací Preciosa garantuje jejich sociální jistoty a potřeby. V případě nutné potřeby může poskytnout pomoc individuálním žadatelům i z řad zaměstnanců ze všech společností Skupiny Preciosa. Jedná se například o řešení krizových životních situaci v oblasti zdraví a sociální nebo o podporu vzdělávacích a zájmových aktivit dětí ze sociálně slabších rodin.

Specializace

Osoby se zdravotním postižením

IČO12556
SídloOpletalova 3197/17
Jablonec nad Nisou
466 67
Webová stránkawww.preciosa.com
Kontaktní osobaIvo Schötta
Telefon+420 488115393
Emailivo.schotta@preciosa.com