Posílení postavení nezaměstnaných zdravotně postižených občanů na trhu práce na území Prahy

Aktivita v regionu

Ukončené projekty ESF zaměřené na integraci OZP v regionu

Zaměření

Cílem projektu (2005 – 2008) bylo zmapování situace osob se zdravotním postižením v oblasti zaměstnanosti na území Prahy a navržení a realizace podpůrných nástrojů napomáhajícím k rovnému přístupu cílové skupiny na trh práce.

IČO
SídloPraha
Webová stránka
Kontaktní osoba
Telefon
Email