Odbor zaměstnanosti zdravotně postižených

Specializovaný útvar zaměstnanosti OZP ve štíhlé organizační struktuře SČMVD se tradičně zabývá podporou a zastupováním zájmů specifické skupiny družstev – zaměstnavatelů více než 50 % OZP. Mimo tuto svoji hlavní roli má velmi široký záběr aktivit v rámci spolupráce na prosazování potřebných systémových i operativních změn legislativy i exekutivy, spolupracuje s partnerskými organizacemi trvale v rámci pracovních týmů a projektů a snaží se o účinnou propagaci společenské odpovědnosti a sociálně orientovaného podnikání v ČR.