Centrum BAZALKA, o.p.s.

Aktivita v regionu

Speciální základní školy

Zaměření

Kapacita školy je 36 žáků. Pro každého žáka je na počátku školního roku sestaven individuální vzdělávací plán, který je zaměřen na rozvíjení rozumových schopností a osvojování potřebných dovedností. Důraz je kladen zejména na rozvoj komunikace, sebeobsluhy a jednoduchých pracovních činností.

Specializace

Služby aktuálně využívá bezmála 40 klientů z celého Jihočeského kraje ve věku od 1 – do 26 let s těžkým kombinovaným postižením (mentální, smyslové a tělesné) a s poruchami autistického spektra s přidruženým mentálním postižením.

IČO28086830
SídloU Jeslí 198/13
České Budějovice
370 01
Webová stránkawww.centrumbazalka.cz
Kontaktní osobaMgr. Jana Kuzdasová
Telefon+420 602600242
Emailjana.kuzdasova@centrumbazalka.cz