Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s.

Aktivita v regionu

Speciální střední školy

Zaměření

Základní škola a Praktická škola Svítání je obecně prospěšná společnost, která poskytuje dětem, mládeži a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením vzdělávání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti, a zapojení do běžného života na základě individuálních potřeb a možností.

Specializace

Mentální a kombinované postižení

IČO25916092
SídloKomenského 432
Pardubice
530 09
Webová stránkawww.svitani.cz
Kontaktní osobaMgr. Miluše Horská
Telefon+420 466049910
Email