Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji

Aktivita v regionu

Ukončené projekty ESF zaměřené na integraci OZP v regionu

Zaměření

Projekt se zaměřuje na zajištění dostupnosti, kvality a kontroly poskytování vybraných sociálních služeb na území Středočeského kraje osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením včetně odstraňování bariér v přístupu ke vzdělání a zaměstnání.