WAY UP s.r.o.

Aktivita v regionu

Příklady uznávaných ZZP 50%+ typu podnikatel

Zaměření

Organizace poskytuje profesionální služby v oblasti digitalizace a správy dokumentů, včetně dodání softwaru pro kompletní správu elektronických dokumentů.

Specializace

Ve chráněné pracovní dílně zaměstnávají pohybově znevýhodněné zaměstnance do pracovních procesů tak, aby využili jejich potenciálu precizní a mravenčí práce, kterou mnohdy vykonávají svědomitěji než jejich zdraví kolegové.

IČO28108701
SídloLom 61
Tábor
390 02
Webová stránkawww.wayup.cz
Kontaktní osoba
Telefon
Email