Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Frýdek – Místek p.o.

Aktivita v regionu

Speciální střední školy

Zaměření

Škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem. Vyučuje děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, s mentálním postižením různého stupně a v kombinaci s více vadami a žáky s poruchami autistického spektra.

Specializace

Součástí školy je Speciálně pedagogické centrum pro tělesně postižené děti, žáky a studenty. Škola zajišťuje výuku žáků se zdravotním postižením, výchovné poradenství, poradenskou službu pro tělesně postižené atd.

IČO69610134
SídloPionýrů 2352
Frýdek-Místek
738 01
Webová stránkawww.ruzovka.eu
Kontaktní osobaPaedDr. Ilja Maloušková
Telefon+420 558433525
Emailruzovka@ruzovka.eu