Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel

Aktivita v regionu

Jiné zajímavé

Zaměření

Nepolitické nekonfesní sdružení zdravotně postižených lidí převážně s tělesným handicapem, jehož členy se mohou stát i jejich rodinní příslušníci a dále i občané, kteří pomáhají zdravotně postiženým občanům, od roku 2000 je členem NRZP ČR.

Specializace

Hlavním cílem je prostřednictvím sociální, zdravotní, osvětové, kulturní, vzdělávací a sportovní činnosti organizovat využití volného času OZP a postupně odstraňovat pomocí těchto činností fyzické a psychické bariéry, co nejvíce integrovat.

IČO69610355
SídloSámova 32
Ostrava
700 30
Webová stránkawww.braillnet.cz/szpoajp/
Kontaktní osobaIng. Kamil Třos
Telefon+420 732860782
Emailszpoajp@seznam.cz