Skupina družstev – zaměstnavatelů více než 50% zdravotně postižených osob je významnou součástí členské základny. SČMVD se tradičně a dlouhodobě věnuje této problematice a je iniciativním partnerem státní správy i nevládních organizací – zejména zaměstnavatelských svazů a sdružení.

SČMVD zastupuje zájmy této skupiny družstev v rámci svého členství

  • ve Svazu průmyslu a dopravy ČR,
  • v Hospodářské komoře ČR,
  • v Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR,
  • v Asociaci zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR,
  • ve Vládním výboru pro zdravotně postižené občany

a spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a s jím zřizovanými organizacemi, zejména

  • s Úřadem práce ČR,
  • s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí,
  • s Českou správou sociálního zabezpečení,

dále pak například

  • s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR,
  • s Asociací poskytovatelů pracovní rehabilitace ČR

 s mnoha dalšími organizacemi.

Dlouhodobým cílem je prosazení systémového řešení koordinované rehabilitace, jejíž finální částí je podpora a motivace k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením na volném trhu práce i u v prostředí specializovaných zaměstnavatelů s podporou státu. S aktuálním přehledem stavu a vývoje jednání v kontextu postavení OZP na trhu práce je možné se seznámit ve studii zpracované v rámci aktivit sociálního dialogu v roce 2016, na níž se podílel i odbor ZZP SČMVD.