Jedinou státní institucí zabývající se plošnou podporou pracovního uplatnění OZP je Úřad práce ČR, jehož pobočky však po reorganizaci v roce 2011 nejsou schopny kapacitně pomáhat zejména zaměstnavatelům, kteří jsou ze zákona nebo z vlastní společenské odpovědnosti připraveni zaměstnat zdravotně postižené osoby – chybí jim však právě odborné know-how a zkušenosti.

Naproti tomu působí v ČR desítky organizací, které se na tuto oblast specializují – vesměs nestátních organizací, agentur, zaměstnavatelů, kteří vám mohou pomoci z pozice svých znalostí a zkušeností.

Spolupráce může být jednorázová i trvalá, formální i neformální.

Na stránce „Kdo je kdo“ najdete pilotní verzi ověřených kontaktů na potenciální partnery s členěním podle regionu, zaměření s uvedením kontaktů a adres.

Tento informační a navigační materiál nabízí pomoc všem, kteří začínají vnímat podporu zaměstnávání znevýhodněných jako výraz společenské odpovědnosti – součásti podnikatelské a občanské kultury. Jeho využitím mohou přispět k tomu, aby vznikala skutečná pracovní místa OZP jako součást trhu práce na základě využití příkladů, postupů a inspirace ke sdílení dobré praxe podniků i jednotlivců, kteří prokázali, že mohou konkrétně pomoci nediskriminačnímu a rovnoprávnému zapojení OZP do práce i do života.