Moravskoslezský kraj

Aktivita v regionu

Příklady zaměstnavatelů podporujících integraci OZP nepřímo

Zaměření

Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014–2020 je dokumentem, který má podpořit procesy vedoucí k aktivnímu a plnohodnotnému začleňování OZP do života společnosti.

Specializace

Cíle krajského plánu pro léta 2014 – 2020: V Moravskoslezském kraji se rozvíjí sociální ekonomika. Ve strategických a koncepčních dokumentech kraje je obsažena a deklarována podpora řešení problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

IČO70890692
Sídlo28. října 117
Ostrava
702 18
Webová stránkamsk.cz
Kontaktní osobaMgr. Daniel Rychlík
Telefon+420 595622150
Emaildaniel.rychlik@msk.cz