Moravskoslezská krajská rada osob se zdravotním postižením

Aktivita v regionu

Jiné zajímavé

Zaměření

KRZP je nejvyšším orgánem NRZP ČR na území kraje. Cílem činnosti Krajské rady je obhajoba, prosazování a naplňování práv, zájmů a potřeb osob se zdravotním postižením v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy na území kraje.

Specializace

Navrhuje potřebná legislativní či jiná opatření ve prospěch OZP, iniciuje vypracovávání a realizaci krajských dlouhodobých koncepcí vyrovnávání příležitostí pro OZP, zajišťuje osvětovou a poradenskou činnost a služby při vyrovnávání příležitostí pro OZP.

IČO70856478
Sídlo30. dubna 2944/1
Ostrava
702 00
Webová stránkawww.nrzp.cz/cinnost-v-krajich/krajske-rady-ozp.html
Kontaktní osobaMgr. Zuzana Miklušová, Ph.D.
Telefon+420 736751206
Emailporadnaostrava@nrzp.cz