Mateřská škola, ​Základní škola a Praktická škola

Aktivita v regionu

Speciální střední školy

Zaměření

Škola poskytuje pomocí zvláštních výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem výchovu a vzdělávání přednostně žákům mentálně postiženým. Vychovává a připravuje žáky pro výkon jednoduchých činností, pečuje o nemocné nebo zdravotně oslabené děti a poskytuje výchovu a vzdělávání žákům ve zdravotnickém zařízení.

Specializace

Cílem přípravy je umožnit žákům získání základních vědomostí, dovedností a návyků pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. Praktická příprava probíhá ve školní kuchyni při ZŠ Čéčova a v areálu školy v pracovně šití, ve školní kuchyňce, školní dílně a na školním pozemku. Žáci pracují maximálně v šesti členných skupinách pod pedagogickým dozorem.

IČO70890650
SídloŠtítného 3
České Budějovice
370 01
Webová stránkawww.stitnehocb.cz
Kontaktní osobaMgr. Jaroslav Klimeš
Telefon+420 602635722
Emailspecskoly.cb@cm​ail.cz