Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK

Aktivita v regionu

Zdravotnická zařízení schopná diagnostiky OZP pro trh práce

Zaměření

Klinika rehabilitačního lékařství poskytuje rehabilitaci pacientům po poškození mozku a jiných neurologických onemocněních, po úrazech a operacích pohybového aparátu, při vertebrogenních a jiných onemocněních.

Specializace

Osoby s poškozením mozku a po úrazech

IČO00064165
SídloAlbertov 7
Praha 2
128 00
Webová stránkareha.lf1.cuni.cz
Kontaktní osobaMgr. Kateřina Svěcená
Telefon+420 224968583
Emailkaterina.svecena@lf1.cuni.cz