Farní Charita KV – Sociálně terapeutická dílna Karlovy Vary

Aktivita v regionu

Poskytovatelé sociálně – pracovní rehabilitace a STD

Zaměření

terapeutické dílny

Specializace

převážně mentální postižení

IČO49753053
SídloZávodu míru 303
Karlovy Vary
360 17
Webová stránkawww.kv.charita.cz
Kontaktní osobaMgr. Vojtěch Dušek
Telefon+420 731433037
+420 731433031
Emailvojtech.dusek@charitakv.cz