Dobromysl o. p. s.

Aktivita v regionu

Poskytovatelé sociálně – pracovní rehabilitace a STD

Zaměření

Organizace poskytuje profesionální sociální služby dětem, mladistvým i dospělým se zdravotním postižením z Berouna a širokého okolí. K těmto službám patří mimo jiné i osobní asistence, odlehčovací služba a sociálně terapeutické dílny.

IČO24198412
SídloBezručova 928
Beroun
266 01
Webová stránkawww.dobromysl.org
Kontaktní osobaBc. Alžběta Pondělíčková
Telefon+420 602336555
Emailapondelickova@dobromysl.org