Fakultní nemocnice Brno, rehabilitační oddělení

Krajská nemocnice T. Bati a.s. Rehab. oddělení

Ergodiagnostické centrum v Nemocnici v Táboře

Masarykova nemocnice Ústí nad Labem o.z.

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Klinika rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK