Krizový management ve firmách

Analýza rizik, hrozeb a zranitelnosti zaměstnavatelů OZP z pohledu odlišností od běžných zaměstnavatelů.

Zpráva z projektu

Pilotní ověření metod pro výzkum adekvátnosti financování zaměstnavatelů zdravotně postižených z rozpočtu ČR

Různé světy – stejný cíl

Život a práce se zdravotním postižením

Mezinárodní konference v Praze

Mezinárodní konference zaměřená na klíčové články systému podpory zaměstnávání OZP

Druhý E-book

Druhý kulatý stůl, tentokrát na téma „Aktuální trendy a řízení integračního sociálního podniku a družstva“

První E-book

První kulatý stůl na téma „Inovativní trendy řízení sociálních podniků a družstev“