Speciální ZŠ a Speciální MŠ p. o.

Základní škola a Střední škola, p.o.

Základní škola a praktická škola Arkadie, o.p.s.

Sociální agentura, o.p.s.

Sociální agentura, o.p.s.

Slunečnice o.s.

Obecně prospěšná společnost Jurta o. p. s.

Agentura Osmý den o. p. s.

Agentura Osmý den o. p. s.