Ministerstvo práce a sociálních věcí

Fond dalšího vzdělávání

Počítačová služba, s.r.o.

Tichý svět, o. p. s.

Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vyškov

projekt Pregnet

LEGIE GUARD service s.r.o.

POCTIVÁ MORAVSKÁ a.s.

C SYSTEM CZ a.s.