app = App::getInstance('zoo'); $this->_initPaths(); $this->_initLanguages(); $this->_initEvents(); $this->_initAssets(); if (!$this->app->jbenv->isSite()) { $toolbar = JToolBar::getInstance('toolbar'); $toolbar->appendButton('Link', 'jbzoosupport', 'JBZOO_BUTTON_SUPPORT', 'http://forum.jbzoo.com'); $toolbar->appendButton('Separator', 'spacer', '60'); } } /** * Add directory path */ private function _initPaths() { $this->_addPath('applications:' . $this->_getGroup(), 'jbapp'); $this->_addPath('jbapp:framework', 'jbzoo'); $this->_addPath('jbapp:assets', 'jbassets'); $this->_addPath('jbassets:zoo', 'assets'); $this->_addPath('jbapp:config', 'jbconfig'); $this->_addPath('jbapp:types', 'jbtypes'); $this->_addPath('jbzoo:helpers', 'helpers'); $this->_addPath('jbzoo:helpers-std', 'helpers'); $this->_addPath('jbzoo:render', 'renderer'); $this->_addPath('jbzoo:events', 'jbevents'); $this->_addPath('jbapp:config', 'jbxml'); $this->_addPath('jbapp:joomla/elements', 'fields'); $this->_addPath('plugins:/system/jbzoo', 'plugin_jbzoo'); $this->_addPath('jbapp:templates', 'jbtmpl'); if ($this->app->jbenv->isSite()) { $this->_addPath('jbzoo:controllers', 'controllers'); } } /** * Load lang files */ private function _initLanguages() { $languagePath = $this->app->path->path('jbapp:'); $this->app->system->language->load('com_zoo'); $this->app->system->language->load('com_jbzoo', $languagePath, null, true); $this->app->system->language->load('com_zoo', JPATH_ADMINISTRATOR); $this->app->jbdebug->mark('init::languages'); } /** * Register and connect events */ private function _initEvents() { $this->_addClass('JBEvent', 'jbevents:jbevent.php'); $eventFiles = JFolder::files($this->app->path->path('jbevents:'), '\.php$'); foreach ($eventFiles as $eventFile) { $className = str_replace('.', '', pathinfo($eventFile, PATHINFO_FILENAME)); $this->_addClass($className, 'jbevents:' . $eventFile); } $event = $this->app->event; $dispatcher = $event->dispatcher; //$event->register('JBEventApplication'); //$dispatcher->connect('application:init', array('JBEventApplication', 'init')); //$dispatcher->connect('application:saved', array('JBEventApplication', 'saved')); //$dispatcher->connect('application:deleted', array('JBEventApplication', 'deleted')); //$event->register('JBEventCategory'); //$dispatcher->connect('category:init', array('JBEventCategory', 'init')); //$dispatcher->connect('category:saved', array('JBEventCategory', 'saved')); //$dispatcher->connect('category:deleted', array('JBEventCategory', 'deleted')); //$dispatcher->connect('category:stateChanged', array('JBEventCategory', 'stateChanged')); //$event->register('JBEventItem'); //$dispatcher->connect('item:init', array('JBEventItem', 'init')); //$dispatcher->connect('item:saved', array('JBEventItem', 'saved')); //$dispatcher->connect('item:deleted', array('JBEventItem', 'deleted')); //$dispatcher->connect('item:stateChanged', array('JBEventItem', 'stateChanged')); //$dispatcher->connect('item:beforedisplay', array('JBEventItem', 'beforeDisplay')); //$dispatcher->connect('item:afterdisplay', array('JBEventItem', 'afterDisplay')); //$event->register('JBEventComment'); //$dispatcher->connect('comment:init', array('JBEventComment', 'init')); //$dispatcher->connect('comment:saved', array('JBEventComment', 'saved')); //$dispatcher->connect('comment:deleted', array('JBEventComment', 'deleted')); //$dispatcher->connect('comment:stateChanged', array('JBEventComment', 'stateChanged')); //$event->register('JBEventSubmission'); //$dispatcher->connect('submission:init', array('JBEventSubmission', 'init')); //$dispatcher->connect('submission:saved', array('JBEventSubmission', 'saved')); //$dispatcher->connect('submission:deleted', array('JBEventSubmission', 'deleted')); //$dispatcher->connect('submission:beforesave', array('JBEventSubmission', 'beforeSave')); //$event->register('JBEventElement'); //$dispatcher->connect('element:download', array('JBEventElement', 'download')); //$dispatcher->connect('element:configform', array('JBEventElement', 'configForm')); //$dispatcher->connect('element:configparams', array('JBEventElement', 'configParams')); //$dispatcher->connect('element:configxml', array('JBEventElement', 'configXML')); //$dispatcher->connect('element:afterdisplay', array('JBEventElement', 'afterDisplay')); //$dispatcher->connect('element:beforedisplay', array('JBEventElement', 'beforeDisplay')); //$dispatcher->connect('element:aftersubmissiondisplay', array('JBEventElement', 'afterSubmissionDisplay')); //$dispatcher->connect('element:beforesubmissiondisplay', array('JBEventElement', 'beforeSubmissionDisplay')); //$dispatcher->connect('element:afteredit', array('JBEventElement', 'afterEdit')); //$event->register('JBEventLayout'); //$dispatcher->connect('layout:init', array('JBEventLayout', 'init')); //$event->register('JBEventTag'); //$dispatcher->connect('tag:saved', array('JBEventTag', 'saved')); //$dispatcher->connect('tag:deleted', array('JBEventTag', 'deleted')); //$event->register('JBEventType'); //$dispatcher->connect('type:beforesave', array('JBEventType', 'beforesave')); //$dispatcher->connect('type:aftersave', array('JBEventType', 'aftersave')); //$dispatcher->connect('type:copied', array('JBEventType', 'copied')); //$dispatcher->connect('type:deleted', array('JBEventType', 'deleted')); //$dispatcher->connect('type:editdisplay', array('JBEventType', 'editDisplay')); $this->app->jbdebug->mark('init::events'); } /** * Init assets for admin path */ private function _initAssets() { if (!$this->app->jbenv->isSite()) { $this->app->jbassets->admin(); } } /** * Get group name * @return string */ private function _getGroup() { return $this->_group; } /** * Register new path in system * @param string $path * @param string $pathName * @return mixed */ private function _addPath($path, $pathName) { if ($fullPath = $this->app->path->path($path)) { return $this->app->path->register($fullPath, $pathName); } return null; } /** * Register new class in system * @param string $className * @param string $classPath */ private function _addClass($className, $classPath) { return $this->app->loader->register($className, $classPath); }} 0 - Class 'JBZoo' not found
0 - Class 'JBZoo' not found

Tuto stránku nemůžete navštívit, protože:

  1. zastaralá záložka/oblíbené
  2. vyhledávač, který má zastaralý index tohoto webu
  3. překlep v adrese
  4. na tuto stránku nemáte přístup
  5. Požadovaný obsah nebyl nalezen.
  6. Při zpracování požadavku došlo k chybě.

Vyzkoušejte prosím některou z těchto stránek:

Pokud problémy přetrvávají, obraťte se na správce tohoto webu a nahlaste mu níže uvedenou chybu.

Class 'JBZoo' not found